Simple Sale Slider

Giảm giá!

Đặc sản Quảng Ninh

Bề bề bóc nõn

150.000 139.000

Featured Products Slider

Hải sản đồ khô

Cá chỉ vàng khô

125.000

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc Tôm Vân Đồn

179.000325.000

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc Tép Quảng Ninh Food

85.000160.000

Đặc sản Quảng Ninh

Chả mực giã tay

210.000

Best Selling Products

Hải sản tươi sống

Cá phèn hồng sơ chế

80.000

Đặc sản Quảng Ninh

Chả mực giã tay

210.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực 1 nắng

500.000

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc Tép Quảng Ninh Food

85.000160.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực ống loại 1

230.000

Hải sản đồ khô

Cá chỉ vàng khô

125.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực ống loại 4

150.000

Đặc sản Quảng Ninh

Cá bò khô

145.000

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Đặc sản Quảng Ninh

Chả mực giã tay

210.000

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc Tép Quảng Ninh Food

85.000160.000

Hải sản đồ khô

Cá chỉ vàng khô

125.000

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc Tôm Vân Đồn

179.000325.000

Masonery Style

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc cơ trai

289.000

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc cá cơm

189.000

Hải sản đồ khô

Ruốc bề bề

189.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực 1 nắng

500.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực ống loại 4

150.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực ống loại 1

230.000

Hải sản sơ chế

Cua đá biển

70.000

Mix and match styles

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc cơ trai

289.000

Đồ hộp ăn sãn

Ruốc cá cơm

189.000

Hải sản đồ khô

Ruốc bề bề

189.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực 1 nắng

500.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực ống loại 4

150.000

Đặc sản Quảng Ninh

Mực ống loại 1

230.000

Hải sản sơ chế

Cua đá biển

70.000